הבלוג השישי למנייננו
אומרים לי שצריך לכתוב רק על ספרים, כי הלוא לכך נוצר, שתכיר/י את ספריי.
אני יודעת מראש שלא אוכל לעמוד בהסתגרות. הופכת עולמות הוא בלוג דעתן, כך שתקרא/י כאן גם על מעשי גינון, שמסורה לו, הסביבה, הפיזית והחברתית, הבריאות והנתיבים אליה, השואה והדרכים ממנה אל חדוות היצירה והחיים. נעים להכיר!

או שהכלב ימות, או שהפריץ מצפונו יצרצר


לכבוד שר התשתיות הלאומיות יובל שטייניץ פקס 02-5006715 טל.02-5006711

השר להגנת הסביבה אבי גבאי פקס 02/6535958 טל. 02/6553701

ממלאי מקום יו"ר הרשות שאול מרידור ועמיר לוי פקס 02/6217122 טל. 02/6553701

נציב תלונות הציבור בחברת החשמל 072-3428256

ח"כ דוד אמסלם, יו"ר ו. הפנים v_hapnim@knesset.gov.il פקס 02/6753198 טל. 02/6408813, 6408815

הנידון: דרישה בהולה להסרה מיידית של מפגע חמור: שנאי מותקן קטלנית על קיר מרכז בצפון תל אביב, בו שתי דיירות מתו מסרטן בשנתיים האחרונות ומירב הדיירים הנותרים סובלים מעקות בריאותיות קשות.

א.ג.נ,

פנייה חמורה זו שבנידון מוגשת בהתאם לסעיף 19 לתמצית זכויות צרכנים/יות חברת החשמל: "צרכן רשאי להגיש תלונה שתטופל במקום הצרכנות עבור נושא בגין רמת מתח ותקלה בגין מתקן ראשי.”

לאחר 53 שנים של התרשלות והיזק אשר אין חמור ממנו, בהן חברת החשמל לא עמדה ב"אחריותה ליידע ולהביא לידיעתנו את העובדה שבתחומנו מצויים שדות מגנטיים גבוהים יחסית ואת המשמעותיות הבריאותיות הנובעות מכךואפקטים ארוכי טווחולא הפעיל את עקרון הזהירות המונעת בכל הקשור לשדות מגנטיים," (דו"ח ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל) וביודעין הותירה את המפגע על כנו נפקחו עינינו ללמוד כי שנאי זה הינו מפגע קרינה מסכן חיים, מה שהוכח למרבה הצער והזעם כאשר מחלת סרטן קשה פגעה למוות בשתי דיירות שדירותיהן בין הסמוכות לשנאי.

התגובה הראשונה, מן המותן, של אחדים מאיתנו, הייתה לפנות בתום לב לחברת החשמל.

חברת החשמל, שהתרשלה לאורך השנים בתיקון המעוות ההינה לדרוש מעימנו תשלום של 25,000.00 ש"ח – על עבודה שעליה לבצעה לפי כל חוק ודין. לא זו בלבד אלא אף נדרשנו להסכים מראש, לפי סעיפי ה'בקשה לביצוע עבודה – הוראות ותנאים כלליים' – כי התשלום הבלתי נסבל הוא הערכה בלבד וגובהו הסופי ייכפה כרצון המעריך, כשכבר אי אפשר יהיה להתחרט

חשוב להדגיש כי מבין בעלי 12 הדירות בבניין, בעלי 11 מהן הינם גמלאים/ות; שליש מבעלי הדירות מוכרים כניצולי שואה; רוב רובם של בעלי הדירות מתקיים בצניעות שוודאי זרה למי שבחברת החשמל היו אמורים להקפיד על קיום החוק ועל תיקון המפגע הקטלני.

לסיכום יצויין שבתוך התבהלה נקבע ה-4.6.16 כמועד לביצוע הסרת השנאי העילי והטמנתו – וכן נדרש תשלום מקדמה של 15% לא יאוחר מן ה-5.4.16!

אשר על כן באנו לדרוש כי ייעשה לביצוע העתקת השנאי והטמנתו מיידית, בתוך שבועיים מהיום ובאופן שלא תיווצרנה 'סחבות' כלשהן בתהליך הביצוע וכי כל חובת תשלום עבורו במקדמה ובכלל, תבוטל מיד ותוסר מעלינו על פי כל אמת דין, צדק, יושרה וחובת שירות הוגן בדקה אחרונה זו, טרם יפול חלל נוסף להתרשלות הנוראה ודמו על ראש מי לא יכופר?

לתשובתכם המיידית, בברכה,

הסופרת קורינה

העתקים: ועדות הכנסת: הכספים, פניות הציבור, הרווחה והבריאות, ביקורת המדינה, העתונות הכתובה והאינטרנטית, הרשתות החברתיות

#מחלתהסרטןבשלקרינתשנאי #כסף #עושק #חברתהחשמל #שנאי #חשיפהלשמש #קרינה #המשרדלהגנתהסביבה #קדםסרטני #ועדתהכלכלהשלהכנסת #שרהתשתיות #נציבתלונותהציבורבחברתהחשמל #ישראל #משרדהרווחה

2 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
כאן נרשמים לעדכונים, טיפים ולחישות:
 סדנא לקריאה יוצרת

Contact ליצירת קשר

קורינה הסופרת

הוצאת חודנה

ת.ד. 53007 תל אביב 6153001

hasofferettcorinnabooks@gmail.com

מכתבים הם שמחה

© כל הזכויות שמורות לקורינה הסופרת | איורים: אוקסנה גריבינה. 

    עטיפות ספרים: סטודיו דוד טרטקובר, דנה גז ותרומת קרן מ.ק. אשר

.Copyright 2002-2019 © Corinna Hasofferett Tel-Aviv, Israel All rights reserved | Art by Oksana Grivina.

Book covers: Studio David Tartakover, Dana Gez, M. C. Esher Fund Donation