הבלוג השישי למנייננו
אומרים לי שצריך לכתוב רק על ספרים, כי הלוא לכך נוצר, שתכיר/י את ספריי.
אני יודעת מראש שלא אוכל לעמוד בהסתגרות. הופכת עולמות הוא בלוג דעתן, כך שתקרא/י כאן גם על מעשי גינון, שמסורה לו, הסביבה, הפיזית והחברתית, הבריאות והנתיבים אליה, השואה והדרכים ממנה אל חדוות היצירה והחיים. נעים להכיר!

אין יום שבו נסיעה באוטובוס לא מזמנת שמחות

הנה אתמול, אירוע שגרתי: האזרחית ק.יחוטה עולה, האוטובוס עמוס נוסעים בעמידה, בוחנת את המושבים המיועדים לגדולים/ות בשנים. מצד אחד יושב זוג לבן שיער. מן העבר השני של המעבר יושבת גברת שזכותה לשבת שם ואישה צעירה, טלפון צמוד לאוזנה וראשה כולו מופנה אל הנוף של רחוב איבן גבירול. הגברת עונה, “לא, מה פתאום, היא לא המטפלת שלי.”

ק.יחוטה פונה לאישה צעירה במושב שמאחורי אלה, זו מצביעה על הצעירה שבמושב הקדמי, ק.יחוטה אומרת, “טוב, אולי היא עייפה, העבודה שלהם קשה, אבל למה צריך לבקש, למה לא קמים מעצמם?” הצעירה מפנה מקום, והנה עולה עוד קליינט למושב הנחשק. ק.יחוטה פונה באנגלית אל הצעירה, “המקומות האלה מיועדים לאנשים מבוגרים,” והבחורה גם מפיה זולגים השוקולדים, הייתה לבת הארץ, “את עושה את החוקים?” כשמדובר בחוקים ש’עשו’ אותם עוד בתנ”ך, שאומץ בכל העולם.


צעיר שעומד בסמוך אומר לק.יחוטה במנוד ראש, “אני המום!”

אז כדי שאף אחד לא יהיה המום ותישמר קצת מזכות היסוד לכבוד ולבריאות, מה דעתכם שם ב @משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, @דן @מטרופולין כלל חברות הנסיעות, בוועדת הכלכלה של הכנסת דב חנין Dov Khenin – לחייב תיוג המקומות כמיועדות אך ורק לאזרחיות/ים ותיקים/ות? בעברית ובאנגלית מחוייכות.

בינתיים, הנה מכרז: פרס של חמישה מספריי – אף כי לא עברו ולא יעברו צנזורה רגב אחר רגב – למי שתעצב כזו מדבקה. אני מתחייבת להדביק אותה בכל אוטובוס שאעלה אליו, לחלוק עם כל מי שירצו בכך – עד שמשרד התחבורה יתעורר לעשות בעצמו.


#משרדהתחבורה #זכויותנכים #יומןתלאביבי #ועדתהכלכלהשלהכנסת #קורינההסופרת #זכויותמאותגריםבריאותית #מטרופולין #זכויותגדוליםבשנים #שפיות

0 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

How To

כאן נרשמים לעדכונים, טיפים ולחישות:
 סדנא לקריאה יוצרת

Contact ליצירת קשר

קורינה הסופרת

הוצאת חודנה

ת.ד. 53007 תל אביב 6153001

hasofferettcorinnabooks@gmail.com

מכתבים הם שמחה

© כל הזכויות שמורות לקורינה הסופרת | איורים: אוקסנה גריבינה. 

    עטיפות ספרים: סטודיו דוד טרטקובר, דנה גז ותרומת קרן מ.ק. אשר

.Copyright 2002-2019 © Corinna Hasofferett Tel-Aviv, Israel All rights reserved | Art by Oksana Grivina.

Book covers: Studio David Tartakover, Dana Gez, M. C. Esher Fund Donation